Đam Mỹ Sắc Mới Cập Nhật

Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Sắc, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược, Sủng
Sư Tôn Đừng Tới Đây

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Nhanh
Đào Mềm

Đam Mỹ, Sắc, Sủng
ABO Quản Sự Cụp Tai

Sắc, Đam Mỹ, Ngược
Chuyện Xuyên Qua Của Thẳng Nam Ung Thư

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đoản Văn
C 9
Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại
Ngọn Lửa Giữa Ngày Đông

Sắc, Đam Mỹ
C 9
Viện Điều Dưỡng Đồng Xanh

Sắc, Đam Mỹ, Ngược, Phương Tây
Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng
Yêu Em Đến Chết

Sắc, Đam Mỹ, Truyện Teen, Sủng, Tổng Tài
Sau Khi Bị Cường Bạo

Sắc, Đam Mỹ
Đế Quốc Diễm Hậu

Sắc, Đam Mỹ, Hệ Thống
Sư Tôn Sắp Bị Thao Hỏng Rồi

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại
Song Hoa Thụ Nan

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn
Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng

Sắc, Đam Mỹ, Hài Hước
Ông Xã, Làm Em

Sắc, Đam Mỹ, Hài Hước
Tại Lễ Đường Tôi Bỏ Vị Hôn Phu

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
Cả Thế Giới Chỉ Có Mình Ta Tin Rằng Ta Có Vị Hôn Thê

Tiên Hiệp, Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng
Lọ Kẹo

Sắc, Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn
Quả Hồng Nhũn

Sắc, Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn
Đình Thủ

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
C 8
Manh Hôn Ách Giá

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại
Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Huyền Huyễn, Linh Dị, Sắc, Đam Mỹ, Dị Năng, Ngược
Chiếc Thuyền Trăng Vượt Màn Đêm

Sắc, Đam Mỹ
Nhu Mạt

Sắc, Đam Mỹ
Tựa Như Nương Sớm

Sắc, Đam Mỹ
Em Biết Thầy Yêu Em Nhất

Sắc, Đam Mỹ
Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Sắc, Đam Mỹ, Hài Hước
Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Sắc, Cổ Đại
Căm Thù Nhà Giàu

Sắc, Đam Mỹ, Hài Hước
Con Cháu Mãn Đường

Sắc, Đam Mỹ, Sủng

Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Sủng
C 5
Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Sắc, Đam Mỹ, Ngược
Giả Như Trần Tình Lệnh Mãi Mãi Không Có Đại Kết Cục

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại