Đam Mỹ Sắc Mới Cập Nhật

Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Sắc, Đam Mỹ, Ngược
Shangri-La

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại
Trang Chủ, Mượn Một Chút!

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn, HE
Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Sắc, Đam Mỹ, Sủng, ABO, Hiện Đại, HE
Tiểu Mỹ Nhân Cùng Tra Công

Sắc, Đam Mỹ
ABO Quản Sự Cụp Tai

Sắc, Đam Mỹ, Ngược
Yêu Em Đến Chết

Sắc, Đam Mỹ, Truyện Teen, Sủng, Tổng Tài
Đêm Dục Không Thôi

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng
Cường Chiếm Ba Ba

Sắc, Đam Mỹ
[Thử Miêu] Nam Nhân Bất Phôi

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại
C 9
Trộm Sữa Uống

Sắc, Đam Mỹ, ABO
Dương Quang Chi Hạ (Dưới Ánh Mặt Trời)

Sắc, Đam Mỹ, Ngược
Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Khoa Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Dị Năng, Mạt Thế, Sủng
Nhóm Thú Phu Của Ta

Dị Giới, Sắc, Đam Mỹ, Trọng Sinh, HE
Tám Điểm Phẩm Cách

Dị Giới, Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không
[Đồng Nhân Băng Cửu] ABO Xuân Sơn Hận

Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược
Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Nhanh
Nguyên Hình Tất Lộ

Sắc, Đam Mỹ
Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng, Hệ Thống
Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Sắc, Đam Mỹ
Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Huyền Huyễn, Linh Dị, Sắc, Đam Mỹ, Dị Năng, Ngược, HE
Bá Tổng Cùng Kiều Thê

Sắc, Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn, Tổng Tài
C 4
Làm Trước Yêu Sau

Sắc, Đam Mỹ, Sủng
Thừa Tinh

Sắc, Đam Mỹ, ABO
Bản Ghi Nhớ Của Tôi

Sắc, Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn
Đường Giao Nhau

Sắc, Đam Mỹ
Em, Em Là Của Anh

Sắc, Đam Mỹ, Sủng
Sơn Hà Tình Sắc

Sắc, Đam Mỹ, Sủng
Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút

Sắc, Đam Mỹ, Sủng, Hệ Thống, Hiện Đại
C 6
Mình Là 2kx, Mình Là 1

Sắc, Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn
Anh Nông Dân Và Rắn

Sắc, Đam Mỹ
Vị Khách Nhỏ

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng
Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, ABO
Sự Thân Mật Hài Hòa

Sắc, Đam Mỹ