Cổ Đại Mới Cập Nhật

Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại
Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha

Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược
Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Khác, Sủng
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Hòa Ly Đêm Trước, Nàng Biến Thành Nấm

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại
[Xuyên Nhanh] Siêu Cấp Đại Não

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Phúc Nữ Nhà Nông

Ngôn Tình, Quan Trường, Nữ Cường, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, HE
Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE
Phong Thần Châu

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại
Cuộc Sống Của Nguyên Phối Pháo Hôi

Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Nhanh, Nữ Phụ, HE, TYT
Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, HE, TYT
Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước, Cổ Đại
[Vong Tiện] Ngự Kiếm Tiêu Dao

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, ABO, HE
Cứu Vớt Vai Ác Kia

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, HE
C 7
Cá Khô Xuyên Vào Tra Án Văn

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Sổ Tay Quận Chúa Diễn Sâu Trêu Chồng

Ngôn Tình, Cổ Đại
Vô Kỵ Thanh Thư

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại
Ngươi Thuộc Về Ta

Bách Hợp, Cổ Đại, Khác
Chinh Phục Soái Ca

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Khác
Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống
Hậu Cung Như Ý Truyện

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược, SE
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng
Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám, Cổ Đại, Sủng, Mỹ Thực
Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
[Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Đồng Nghiệp] Tương Tư Ý

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Ngược, HE
Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng, Mỹ Thực
C 9
Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống, Mỹ Thực
Phụng Chỉ Hòa Thân

Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Sủng, HE
Lương Chúc Chi Hồ Điệp Đơn Phi

Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, HE
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng, HE