Cung Đấu Mới Cập Nhật

Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Khác, Sủng
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Hậu Cung Như Ý Truyện

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược, SE
Thái Hậu Xuyên! Thế Giới Hiện Đại, Ta Tới Đây!

Đô Thị, Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước
Thiên Mệnh Chi Lăng

Bách Hợp, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Đời Đời Trung Lương

Cung Đấu, Cổ Đại
C 5
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Cung Đấu, Nữ Cường, Khác
Đế Hoàng Thư

Ngôn Tình, Cổ Đại, Cung Đấu, HE
Đích Phi Sách

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại
Phương Phi Tận

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng, HE
Hoàng Gia Sủng Tức

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại
Tiểu Thê Bảo

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại
Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược, Khác
Hoàng Ngư Huệ

Lịch Sử, Bách Hợp, Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước, Ngược, Khác
Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Yên Hoa Nhất Mộng

Bách Hợp, Cung Đấu, Cổ Đại, Khác
Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Truyện Teen, Cổ Đại, Khác
Cửa cung Hoan Hỉ (Phần 1)

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Khác, Sủng
Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Ngôn Tình, Lịch Sử, Trọng Sinh, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Hệ Thống
Hoa Lê Rơi Rụng Hội Tụ Nơi Nào

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược
Thần Hôn (Sớm Chiều)

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Trưởng Công Chúa Ốm Yếu

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại
Kính Hoa Thủy Nguyệt

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại
Làm Công Công Gặp Công Chúa

Bách Hợp, Cung Đấu, Cổ Đại
Thần Phi Truyện

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Khác
Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão

Ngôn Tình, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu
Tài Sắc Vương Phi

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Đế Sủng

Ngôn Tình, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
Chấp Niệm Nhất Sinh

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược
Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Hoàng Đấu Chi Đích Nữ Mưu Cung

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Khác