Đam Mỹ Mới Cập Nhật

BẬC THẦY THẺ SAO

Bởi Vì Cậu Xấu

C 6
Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Xuyên Nhanh Công Lược

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Công Bốn, Xin Đi Theo Tình Tiết

Ai Đó

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Vết Sẹo Cũ

Chàng Tà

Người Ngoài Hành Tinh

C 4
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Vô Củ