Đam Mỹ Full Mới Cập Nhật

Bởi Vì Cậu Xấu

C 6
Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Xuyên Nhanh Công Lược

Ai Đó

Vết Sẹo Cũ

Chàng Tà

Người Ngoài Hành Tinh

C 4
Con Cháu Mãn Đường

Anh Đẹp Lắm

C 8
Cuồng Làm Nũng

C 9

C 5
Nhị Trọng Ảnh

Những Ngày Xưa Năm Ấy

C 9
Tạp Bỉ Khâu

Thì Ra Là Khuyển

Vận Đào Hoa