Đam Mỹ Mới Full

Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại
[MCU/616] Tụi Này Còn Lâu Mới Cẩu Huyết Như Vậy

Đam Mỹ, Xuyên Không, Phương Tây, Đoản Văn
Ly Kinh

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn, Hiện Đại
C 1
Bao Nuôi (Bao Dưỡng)

Sắc, Đam Mỹ, Sủng, Tổng Tài, HE
Muốn Một Sickle, Trả Một Galleon

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Phương Tây, Sủng, Đoản Văn
C 1
Bàn Luận Về Cách Tu Dưỡng Của Một Tên Alpha Thích Diễn Sâu

Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn, ABO, Hiện Đại, HE
[BJYX] 0805 - Sinh Hạ

Đam Mỹ
C 3
[Vong Tiện]Tư Phàm

Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn
C 1
Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu

Đam Mỹ, Cổ Đại
Chuyện Lạ Ở Bệnh Viện Hiệp Tế Đồng Hoa Trung

Linh Dị, Đam Mỹ, Khác
Truyện Ngắn: Tiếng Hót Vang Trong Bụi Mận Gai

Đam Mỹ, Đoản Văn, Hiện Đại
C 9
Sương Mù

Đam Mỹ, Dị Năng
Em Có Thể Đi Theo Anh Không

Đam Mỹ, Đoản Văn
C 1
Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, HE
Thú Nhân Chi Lưu Manh Công

Đam Mỹ, Xuyên Không
1001 Cách Theo Đuổi Lão Công

Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
[Kha Chương] Thơ Ngây Có Độc

Đam Mỹ, Đoản Văn
C 5
Kết Bạn (Giao Hữu)

Đam Mỹ, Đoản Văn, HE
C 3
[YZL/Oneshot] Người Thầy

Đam Mỹ, Đoản Văn
C 1
Bình Định

Đam Mỹ
[Hào Tình Nhã Trí] Người Xây Mộng

Đam Mỹ, Đoản Văn
C 3
[Nguyên Cố] Từ A Đến B

Đam Mỹ, Đoản Văn
Nhớ Hơi Thở Ấy

Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn
C 2
Tri Ngộ

Đam Mỹ, Đoản Văn
C 1
Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên

Đam Mỹ, Ngược, HE
[Đam Mỹ] Hòa Thân

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng
Đồng Bệnh Tương Liên

Đam Mỹ
Ta Đau!

Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn
Di Thư – Vạn Lí Bình Trù

Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn
C 1
[Đam Mỹ] Lời Khuyên

Đam Mỹ, Đoản Văn
C 1
Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký

Đam Mỹ, Hiện Đại
Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu

Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn
C 6
Thân Vô Thải Vũ

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn, HE
C 4
Quán Cafe Không Người

Đam Mỹ, Đoản Văn, Hiện Đại, HE
C 6