Gia Đấu Mới Cập Nhật

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng, HE
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Tham Kiến Cửu Thúc

Ngôn Tình, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Thập Niên 70: Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh

Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Cường, Gia Đấu, Điền Văn
Đích Phi Sách

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Thập Niên 60: Cuộc Sống Tốt Đẹp Sau Khi Trọng Sinh

Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Hài Hước, Điền Văn
Thập Niên 70: Gia Đình Cực Phẩm

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường, Gia Đấu, Điền Văn, Sủng
Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường, Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Sủng
Tố Hiền Thê

Ngôn Tình, Gia Đấu, Cổ Đại
Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Vượng Gia

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Gia Đấu, Hài Hước, Điền Văn
Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Ngôn Tình, Đô Thị, Quân Sự, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường, Gia Đấu, Khác
Cô Bé Lọ Lem Và Chị Kế

Ngôn Tình, Linh Dị, Gia Đấu, Cổ Đại, Phương Tây, Đoản Văn
C 8
Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70

Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Gia Đấu, Hài Hước, Điền Văn, Sủng
Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Gia Đấu, Điền Văn, Sủng
Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ
Đích Nữ Trọng Sinh: Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Gia Đấu, Cổ Đại
Đệ Nhất Kiếm Thần

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Gia Đấu, Cổ Đại
Khí Phụ Trọng Sinh: Đích Nữ Đấu Trạch Môn

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu
Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Thập Niên 70: Sống Lại Làm Nữ Nông Dân

Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Cường, Gia Đấu, Điền Văn, Sủng
Thập Niên 60 Chị Cả Như Mẹ Kế

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Gia Đấu, Điền Văn, Sủng
Tranh Tài Chi Vị

Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Gia Đấu, Hiện Đại
Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Bé Con, Chú Không Thể Chờ (Mối Tình Của Vị Tổng Tài Bá Đạo)

Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Sủng
Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Kiều Nữ Lâm Gia

Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Gia Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
Nịnh Thần Ăn Chơi Trác Táng: Hoàng Thượng Không Thể Được

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Ác Nữ Trùng Sinh_Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Khác, Sủng
Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại
Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng

Ngôn Tình, Light Novel, Đô Thị, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Gia Đấu, Hài Hước, Sủng
Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Ngôn Tình, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại