Hệ Thống Mới Cập Nhật

Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Điền Văn, Phương Tây, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
[Xuyên Nhanh] Siêu Cấp Đại Não

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Phúc Nữ Nhà Nông

Ngôn Tình, Quan Trường, Nữ Cường, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Xuyên Không, Mạt Thế, Nữ Cường
Mẹ Ruột Bị Nhận Về Hào Môn Sau

Ngôn Tình, Hiện Đại, Hệ Thống, HE, TYT
Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Xuyên Không, Hệ Thống
Siêu Cấp Shipper

Huyền Huyễn, Hệ Thống
Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Xuyên Nhanh Kí Chủ Là Đồ Tham Ăn

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống, Mỹ Thực
Khi Tiểu Sư Muội Cầm Kịch Bản Tác Oai Tác Quái

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng, Hệ Thống
Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hồng Hoang: Ta Ở Tô Phủ Đương Gia Đinh

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Cổ Đại, Hệ Thống
Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Nàng Là Vai Chính

Bách Hợp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống, Tổng Tài
Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Sủng, Hệ Thống
Ta Dựa Vào Hệ Thống Video Ngắn Giữ Mạng

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Hệ Thống
Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Đam Mỹ, Sủng, Hệ Thống, HE
Tiểu Dương Đà

Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống
[Hệ Thống] Ta Đi Cứu Vớt Nhân Vật Phụ Hi Sinh

Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Hồi Ký Thời Không

Xuyên Không, Khác, Hệ Thống
Dị Giới Chi Thực Linh Sư

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống, HE
Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ Thống
Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Cổ Đại, Hiện Đại, HE
Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Đam Mỹ, Hài Hước, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Đam Mỹ, Hệ Thống
[Tổng] Hệ Thống Không Màn Chính Sự

Đam Mỹ, Sủng, Hệ Thống
Xuyên Nhanh Mùa Xuân Của Cô Gái Hư Hỏng

Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều, Cường Thế Sủng!

Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Tổng Tài, Hiện Đại, HE