Hệ Thống Full Mới Cập Nhật

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Mạt Thế, Ngược, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Đam Mỹ, Xuyên Không, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Trúc Mã Là Nam Thần

Ngôn Tình, Hệ Thống, HE
Thần Ban Cho Bạn Trai

Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn, Hệ Thống, Mỹ Thực, HE
C 7
(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Dị Năng, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Trọng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử

Khoa Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Hệ Thống
Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống
[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Mạt Thế, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Truyện Teen, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Mạt Thế, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Tổng Tài
(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Ngôn Tình, Nữ Cường, Hài Hước, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Đam Mỹ, Hệ Thống, Đô Thị, Hiện Đại, Xuyên Không
Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ Chạy

Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Hệ Thống, HE
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Người Người Đều Yêu Gấu Trúc

Hệ Thống, Bách Hợp
C 8
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Ngôn Tình, Sủng, Hệ Thống
Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Huyền Huyễn, Xuyên Không, Tiểu Thuyết, Hệ Thống, Đam Mỹ, Ngược, Hài Hước, Cổ Đại
Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Đam Mỹ, Xuyên Không, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Lạc Sinh Phương Hoa

Ngôn Tình, Xuyên Không, Đoản Văn, Hệ Thống
C 5
Đế Quốc Diễm Hậu

Sắc, Đam Mỹ, Hệ Thống
Giả Làm Nam Thần Đàng Hoàng

Đam Mỹ, Hệ Thống
Đại Luyện Võng Du

Ngôn Tình, Sủng, Đoản Văn, Hệ Thống
Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ Thống
Nguyên Phối Nghịch Tập

Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Phương Tây, Sủng, Hệ Thống
Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hệ Thống
Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống
Hệ Thống Xuyên Không - Công Lược Nam Thần

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hệ Thống
Lão Đại Vai Phản Diện Đều Yêu Tôi

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Hệ Thống
Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược, Sủng, Hệ Thống