Hệ Thống Full Mới Cập Nhật

Hệ Thống Thu Gom Quả Phu

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Sau Khi Kết Hôn Với Tà Thần

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Ngược, Sủng, Hệ Thống
Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Khác, Sủng, Hệ Thống
Khi Sủng Ái Đến Từ Hậu Cung Nam Chính

Bách Hợp, Xuyên Không, Khác, Hệ Thống
Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Võng Du, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hệ Thống
[Mau Xuyên] Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Sau Khi Thả Thụ Chính Đi, Tôi Bị Giam Cầm Ngược Lại

Sắc, Hệ Thống, Đam Mỹ, Hiện Đại
C 7
Đình Vân

Đam Mỹ, Sủng, Hệ Thống
Vai Ác Bệnh Kiều Đột Kích

Đam Mỹ, Đoản Văn, Hệ Thống, Hiện Đại, OE
C 8
Sư Tôn Cứ Muốn Thử Bổ Cứu Lần Nữa

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Hệ Thống, HE
(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Nữ Cường, Xuyên Nhanh, Ngôn Tình, Hệ Thống, Sủng
Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi

Đam Mỹ, Sủng, Hài Hước, Hệ Thống, Trọng Sinh, Hiện Đại, HE, TYT
Hoành Hành Ngang Ngược

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Mạt Thế, Ngược, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
App Thần Quái Khóc Lóc Quỳ Xin Ta Cởi Trói

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Đông Phương, Hệ Thống
Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu

Đam Mỹ, Mạt Thế, Sủng, Hệ Thống, HE
[Xuyên Nhanh] Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Phương Tây, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm

Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Hệ Thống
Đoạt Vị

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Hệ Thống
Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Hệ Thống
[Hệ Thống] : Sắc Nữ

Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ Thống
Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Xuyên Không, Nữ Cường, Mạt Thế, Khác, Hệ Thống
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Mạt Thế, Ngược, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Đam Mỹ, Xuyên Không, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Trúc Mã Là Nam Thần

Ngôn Tình, Hệ Thống, HE
Thần Ban Cho Bạn Trai

Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn, Hệ Thống, Mỹ Thực, HE
C 7
(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Dị Năng, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Trọng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử

Khoa Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Hệ Thống
Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống
[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Mạt Thế, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Truyện Teen, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Mạt Thế, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Tổng Tài
(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Ngôn Tình, Nữ Cường, Hài Hước, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Đam Mỹ, Hệ Thống, Đô Thị, Hiện Đại, Xuyên Không
Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ Chạy

Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Hệ Thống, HE
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống