Huyền Huyễn Mới Cập Nhật

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Thú Thần Quyết

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Đông Phương, Cổ Đại
Thế Giới Dị Biến

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Điền Văn, Phương Tây, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Khoa Huyễn, Huyền Huyễn
Vạn Tự Phá Thiên

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh
Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Luân Hồi Thương Đế

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đông Phương, Cổ Đại
Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Huyết Thần Lộ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Năng
Pokemon Dị Điểm

Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Việt Nam
[Harry Potter Đồng Nhân] Nghịch Lân

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây
Đoạt Thế Tranh Thiên

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Đông Phương, Cổ Đại
Nhân Thường

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh
Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học (Hoàng Lịch Sư)

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Sủng
Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Hài Hước, Sủng, HE
Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Sủng
Lãnh Địa Huyết Tộc

Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Hài Hước, Mạt Thế
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Ngôn Tình, Huyền Huyễn
Y Võ Thánh Thủ

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đô Thị, Hiện Đại, TYT
Tử Trạch Trọng Sinh

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Phá Phá Đạo Quan Hôm Nay Cũng Chưa Có Phá Sản

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Đông Phương, Hài Hước, Hiện Đại, HE
Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Xuyên Không, Hệ Thống
Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái

Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại, Khác, Sủng
Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử của Ngươi?

Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Khác, Sủng
Ta Dựa Vào Xem Bói Quét Ngang Hào Môn

Huyền Huyễn, Đam Mỹ
[Harry Potter][Snarry] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Phương Tây
Lưu 2 Quỷ

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Trinh Thám, Sủng, Hiện Đại, HE
Giả Vương Bình Thiên Hạ

Huyền Huyễn, Lịch Sử, Trọng Sinh
Luyện Cổ Chí Tôn

Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại
Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Huyền Huyễn, Xuyên Không
Gả Ma

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, HE
Trái Tim Mong Manh Của Trúc Mã

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, HE
C 5