Huyền Huyễn Mới Cập Nhật

Huyền Linh Ký

Huyền Huyễn, Xuyên Không
Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Sủng, Hệ Thống
[Húc Phượng X Nhuận Ngọc] Tù Mà Không Được

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Đoản Văn
Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Huyền Huyễn, Đam Mỹ
Nắm Giữ Quyền Thần

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Trọng Sinh
Bất Diệt Thần Vương

Huyền Huyễn
Nữ Vương Khủng Bố

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Phương Tây, Sủng, Xuyên Nhanh, Tổng Tài
Sát Thần Hệ Thống

Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Hệ Thống
Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Hài Hước
Livestream Siêu Kinh Dị

Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám
Tim Đập Đuôi Run

Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Phương Tây, Sủng, Đoản Văn
C 6
Toàn Cầu Luân Hồi: Chỉ Có Ta Biết Cốt Truyện

Huyền Huyễn, Dị Năng
Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Huyền Huyễn, Đam Mỹ
Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Hài Hước, Sủng, Hệ Thống
Tiên Võ Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Khác
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Sủng, Tổng Tài
Người Què Cũng Bị Ta Lừa Tới Đứng Dậy

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Đông Phương, Hài Hước, Sủng
Ma Đạo Tổ Sư Ngoại Truyện Nhân Vật

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Khác, Sủng
Hệ Thống Xuyên Sách Ma Tu

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Khác, Hệ Thống
Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Hài Hước
Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Ác Mộng Của

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng
Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Huyền Huyễn, Cung Đấu, Hài Hước, Mạt Thế, Sủng
Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại
[HTTCCNVPD/MĐTS/TQTP] Thời Niên Thiếu Của Chúng Ta

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại
Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Sủng, Xuyên Nhanh
Tửu Thần (Âm Dương Miện)

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Huyền Huyễn, Linh Dị, Sắc, Đam Mỹ, Dị Năng, Ngược, HE
Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ
Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị, Dị Năng, Hài Hước, Sủng
[Ngôn Tình] Bác Sĩ Thiên Tài (Tần Lạc)

Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn
Trọng Sinh Từ Orochimaru Bắt Đầu

Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh
Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Hệ Thống