Kiếm Hiệp Mới Cập Nhật

Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Kiếm Hiệp
Ảnh Thập Tam

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược
[Bách Hợp/GL] Hiệp Khách Hành

Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Cổ Đại
C 9
Xuyên Thư Là Pháo Hôi Tự Mình Tu Dưỡng

Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại
Cẩn Nhiên Ký

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng
[Võ Hiệp] Ma Giáo Chủ Chịu Khổ Ký

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại
C 9
Tu La Giới Chí Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Bá Vương Vũ Trụ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Băng Phách Hàn Quang Kiếm

Kiếm Hiệp
Nhân Tổ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Thích Khách - Thẩm Nhạn

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại, HE
Dục Tu Ký

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại
Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn

Kiếm Hiệp, Khác
Vô Kỵ Thanh Thư

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại
[Xạ Điêu] Đào Hoa Ngọc Tiêu

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, HE
Huyết Mạch Thiên Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Hài Hước, Cổ Đại
Tháng Chín Gió Về

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược
Kiếm Tiên Ở Đây

Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Khác
Đế Vương Tiền Truyện

Kiếm Hiệp, Khác
Nhất Chi Xuân

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, HE
Truyền Kiếm

Kiếm Hiệp, Khác
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Kiếm Hiệp, Dị Giới, Sắc, Hệ Thống
Hồng Hoang: Ta Ở Tô Phủ Đương Gia Đinh

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Cổ Đại, Hệ Thống
Giấc Mộng Tình Thân

Kiếm Hiệp, Dị Giới, Khác
Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn
Ma Nữ Nghê Thường

Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại
Ma Nữ Yêu Nghiệt

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược, Khác, Sủng
Tục Lạt Giang Hồ

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại
Sau Khi Bị Giáo Chủ Ma Giáo Bắt Đi

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
Bất Hủ Kiếm Thần

Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Nhà Có Bốn Công Chúa

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Khác
Sư Tôn Đừng Tới Đây

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược, Sủng, HE
Võng Du Đại Tướng Sư

Kiếm Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Đông Phương
Giang Hồ Dị Giới

Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại