Lịch Sử Mới Cập Nhật

Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Ngôn Tình, Lịch Sử, Trọng Sinh, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Linh Dị, Lịch Sử, Đam Mỹ, Sủng
Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Xuyên Không, Hệ Thống
12 Nữ Thần

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Sắc, Xuyên Không
Nhu Phúc Đế Cơ

Ngôn Tình, Lịch Sử, Cổ Đại
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại
Nắm Giữ Quyền Thần

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Trọng Sinh
Hệ Thống Liên Minh

Khoa Huyễn, Dị Giới, Lịch Sử, Xuyên Không, Hệ Thống
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Lịch Sử, Nữ Cường, Cổ Đại
Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Lịch Sử, Xuyên Không
Ma Tước Tướng Quân

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Cổ Đại
Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Ngôn Tình, Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Báo Ứng Hiện Đời

Đô Thị, Lịch Sử, Xuyên Không, Dị Năng, Mạt Thế
Nhân Sinh Như Mộng Kiếp Người Phù Du

Ngôn Tình, Lịch Sử, Cung Đấu, Đông Phương, Cổ Đại, Ngược
Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Lịch Sử
Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Huyền Huyễn, Lịch Sử, Xuyên Không
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Ngôn Tình, Lịch Sử, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống
Cực Phẩm Hôn Quân

Quân Sự, Lịch Sử, Trọng Sinh, Khác
Mỹ Nhân Và Mã Nô

Ngôn Tình, Lịch Sử, Khác
Bắc Tống Nhàn Vương

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Quan Trường, Cổ Đại
Trung Cung Lệnh

Lịch Sử, Bách Hợp, Xuyên Không, Cung Đấu, Ngược, Khác, Sủng
Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo

Quân Sự, Lịch Sử, Đam Mỹ
Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Đại Tùy Quốc Sư

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Lịch Sử
Kết Cục Cuối Của Phản Diện Chỉ Có Thể Là Chết

Light Novel, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Trở Về Đời Thanh

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại
Đế Chế Đông Lào

Lịch Sử, Dị Giới, Huyền Huyễn
Thiên Tống

Lịch Sử, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại
Đại Đường Tiểu Lang Trung

Lịch Sử, Cổ Đại
Đại Quốc Tặc

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
Ngược Về Thời Minh

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại
Thiên Cổ Hận

Ngôn Tình, Lịch Sử, Quan Trường, Nữ Cường, Cổ Đại, Việt Nam
Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Lịch Sử, Hệ Thống, Xuyên Nhanh, Hài Hước, Đồng Nhân
Đường Phong Chi Thừa Càn

Lịch Sử, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh
Lĩnh Nam Ký

Dị Giới, Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Kiếm Hiệp, Lịch Sử, Cổ Đại