Sắc Đánh Giá Hay

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng
Dư Sinh

Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Ngược, Sủng
Động Tâm Vì Em

Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Sủng
Bạn Chanh

Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Ngược, Sủng
Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Ngôn Tình, Sắc
ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

Sắc, Đam Mỹ, Sủng
Bí Mật Hôn Nhân

Ngôn Tình, Sắc, Sủng
Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)

Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Phụ
7 Ngày Ân Ái

Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc
Hôn Nhân Tàn Khốc

Ngôn Tình, Sắc, Ngược
Trong Phim Ngoài Đời

Ngôn Tình, Sắc, Sủng
12 Nữ Thần

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Sắc, Xuyên Không
Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, ABO, HE
Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn

Ngôn Tình, Sắc, Hài Hước, Sủng
Cố Chấp Ngọt

Ngôn Tình, Sắc, Sủng
Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước
Sư Tôn Sắp Bị Thao Hỏng Rồi

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại
Thuần Chủ

Ngôn Tình, Sắc, Hài Hước, Sủng
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc
Quan Hệ Nguy Hiểm

Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc
Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại, Sủng
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Ngôn Tình, Sắc, Ngược, Sủng
Hướng Dẫn Phát Tình

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
Thiên Nhai Khách

Sắc, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại
Trộm Sữa Uống

Sắc, Đam Mỹ, ABO
Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Ngôn Tình, Sắc, Hài Hước, Sủng
Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại
Ánh Dương Ấm Áp

Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Hài Hước, Sủng
AV Quay Chụp Chỉ Nam

Ngôn Tình, Sắc
Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng
Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Ngôn Tình, ABO, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, HE
Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Ngôn Tình, Sắc, Ngược
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Ngôn Tình, Sắc
Lão Đại Sủng Vợ!

Ngôn Tình, Sắc, Ngược, Sủng
ABO - Nô Lệ

Sắc, Đam Mỹ
Hằng Năm Có Ngày Này

Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Sủng