Sắc Mới Full

Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại
Ly Kinh

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn, Hiện Đại
C 1
Bao Nuôi (Bao Dưỡng)

Sắc, Đam Mỹ, Sủng, Tổng Tài, HE
Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết

Sắc, Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại
[Đam Mỹ] Hòa Thân

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng
Ta Đau!

Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn
Tinh Tinh Vơ Nguyệt

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Đoản Văn, HE
[Vong Tiện] Quy Túc

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, HE
Cuộc Sống Tính Nô Của Tiểu Hoàng Đế

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Đoản Văn, HE
C 3
Cường Bách

Sắc, Đam Mỹ
Công Khai Xử Tội

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn, HE
C 8
Chiếm Núi Làm Vua

Sắc, Đam Mỹ
Bạn Cùng Bàn Của Tôi Là Xà Tinh

Ngôn Tình, Sắc, Đoản Văn
C 4
Ve Sầu Mùa Thu

Sắc, Đam Mỹ, HE
Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tổng Tài
Top Top

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại
Phúc Lợi Sau Khi Ngủ

Sắc, Ngôn Tình, Sủng, HE
Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Ngôn Tình, Sủng, Sắc, HE
Em Có Thể Đừng Đánh Gãy Chân Anh Không

Đam Mỹ, Sắc, HE
C 5
Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, HE
Cho Ta Nhuộm Sắc

Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Hiện Đại, HE
Bà Xã, Ôm Một Cái

Dị Giới, Sắc, Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn
C 6
Không Ngờ Tôi Lại Thành Ra Như Thế Này

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
C 9
Chú Nhỏ Yêu Dấu

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
Chuối & Chanh

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
C 1
Mỗi Ngày Đều Bị Hamster Nhà Mình Thay Phiên Nhau Thao

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại, Đoản Văn
C 5
Xích Linh

Sắc, Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn
C 3
Thị Thiếp Xung Hỉ

Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, HE
Hệ Thống Thu Gom Quả Phu

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Bảo Mẫu Nhỏ Của Lý Tiên Sinh

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE
Tương Tư Bạn Cùng Phòng

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE
Hơn Cả Mê Luyến

Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Phương Tây
Hôn Lễ Của Bạn Thân

Sắc, Ngôn Tình, Hiện Đại
Kỳ Mẫn Cảm

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
C 3