Tiên Hiệp Mới Cập Nhật

Lạn Kha Kỳ Duyên

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Vạn Thú Triều Hoàng

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại
Đại Đạo Vô Thiên

Tiên Hiệp
Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại
VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng
Cá Mặn Phơi Nắng

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Hài Hước
Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Hệ Thống
Đệ Nhất Tình Địch

Tiên Hiệp, Bách Hợp, Cổ Đại, Ngược
Ma Thần Máu

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc
Đại Đạo Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Sắc, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống
Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không
C 6
Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Lạc Thần Truyện

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh
Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Xuyên Không, Trọng Sinh
Nhân Tổ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại
Lưu Manh Đại Đế

Tiên Hiệp, Sắc, Hài Hước
Ta Là Hàn Vũ Thiên

Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, HE
Manh Sư Tại Thượng Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Sủng
Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Tiên Hiệp, Bách Hợp, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại
Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Thiên Địa Đại Đạo

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây Phút

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Hệ Thống
C 9
Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Khác
Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại
Phong Thần Châu

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Vô Tiên

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Hài Hước
Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Tiên Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Tiên Lộ Yên Trần

Tiên Hiệp
Thượng Cổ

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại
Ta Không Thành Tiên

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn
Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, HE
Độ Ách

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại