Tiên Hiệp Mới Cập Nhật

Cầu Đạo

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Đông Phương
Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn
VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng
Nhân Tổ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Phong Thần Châu

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Vô Thượng Luân Hồi

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Gả Ma

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, HE
Độ Ách

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại
Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, HE
Tu Tiên Tại Đấu La

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Khác
Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Phế Căn Vô Địch

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Lục Ma

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh
Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Mạt Thế
Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Việt Nam
Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại
Lạn Kha Kỳ Duyên

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Tiên Hiệp
Ma Đế Quân

Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Khí Vũ Trụ

Tiên Hiệp
[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược
Ta Là Hàn Vũ Thiên

Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Tiên Hiệp, Xuyên Không
Hàn Thiên Ký

Tiên Hiệp
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, HE
Tu La Giới Chí Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Đông Phương, Cổ Đại
Bất Quá Tư Quân

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược, Sủng, HE
Một Hồi Mộng

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Sắc, Xuyên Không
Lão Bà Của Ta Tu Tiên Trở Về

Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Truyện Teen, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Hài Hước, Hiện Đại
Nhất Kiếp Tiên Phàm

Tiên Hiệp
Chiến Thần Mặc Uyên

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn
Thiên Ma

Tiên Hiệp, Xuyên Không
Cuồng Huyết Thiên Ma

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Xuyên Không, Hệ Thống
Thượng Cổ

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh