Tiên Hiệp Mới Cập Nhật

Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Việt Nam
Ngộ Trường Sinh

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, HE
Kiếm Chủ Bát Hoang

Tiên Hiệp, Cổ Đại, TYT
Tử Trạch Trọng Sinh

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Nhân Thường

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh
Thú Thần Quyết

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Đông Phương, Cổ Đại
Luân Hồi Thương Đế

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đông Phương, Cổ Đại
Đoạt Thế Tranh Thiên

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Đông Phương, Cổ Đại
Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Tống Tiên Hành

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Hàn Thiên Ký

Tiên Hiệp
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Tiên Hiệp
Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Một Mình Ta Mỹ Lệ

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE
Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại
Chiến Tuyệt Vô Song

Tiên Hiệp, Linh Dị, Hài Hước
Ta Là Hàn Vũ Thiên

Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Sắc, Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng, HE
Bản Tôn Không Vui

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE
Giữa Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Người

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Thân Vô Thải Vũ

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn, HE
C 4
Đế Long Tu Thần

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Hài Hước, Cổ Đại
Đỉnh Cấp Cuồng Tế

Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn, Trọng Sinh
Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam

Tiên Hiệp, Bách Hợp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
C 7
VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng
Sau Khi Vật Hy Sinh Công Lật Xe

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, HE
Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Khác
[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Bên Trong Cẩu Đạo

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Hài Hước
Gả Ma

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, HE
Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp, Dị Giới
Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không