Tiên Hiệp Full Mới Cập Nhật

Sư Tôn Đừng Tới Đây

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược, Sủng, HE
Thượng Thần Đến Rồi [Quyển 1]

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Bất Quá Tư Quân

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược, Sủng, HE
Chiến Thần Mặc Uyên

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn
Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại
[Ma Đạo Tổ Sư] [Vong Tiện] Đồng Quy Thù Đồ

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn, HE
C 8
Sư Tôn Cứ Muốn Thử Bổ Cứu Lần Nữa

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Hệ Thống, HE
[Ma Đạo Tổ Sư] Truy Nghi

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn
C 6
Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm

Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Hệ Thống
Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Hệ Thống
Ma Đạo Tổ Sư Ngoại Truyện Nhân Vật

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Khác, Sủng
Tửu Thần (Âm Dương Miện)

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Hồ Hoặc Hổ Tâm

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Cổ Đại
Nam Thần

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Ngược
Ma Đế Truyền Kỳ

Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Cả Thế Giới Chỉ Có Mình Ta Tin Rằng Ta Có Vị Hôn Thê

Tiên Hiệp, Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng
Đây Không Phải Tiên Giới Mà Ta Muốn

Tiên Hiệp, Bách Hợp, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn
C 9
Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình

Tiên Hiệp, Bách Hợp, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại
Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

Tiên Hiệp, Bách Hợp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Nam Thần

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại
Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại
Cửu Vĩ Hồ

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Sủng
Ngạo Thế Đan Thần

Tiên Hiệp
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng
Giác Ngộ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Ngược
Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại
Tinh Tế Tu Yêu

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng
Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại
Còn Nói Em Không Thích Ta

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Ngược
Nguyên Tôn

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Hệ Thống
Lục Hào

Tiên Hiệp, Đam Mỹ
Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Tiên Hiệp, Đam Mỹ