Xuyên Không Mới Cập Nhật

Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại
Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

Xuyên Không, Ngôn Tình, TYT
Cảnh Tú Nông Nữ Nhặt Cái Tướng Quân Hảo Làm Ruộng

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng
Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang

Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng
Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Linh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Xuyên Không, Hệ Thống
Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Ngôn Tình, Xuyên Không, Mỹ Thực
Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, HE
Thiên Vận Quý Nữ Chi Hàn Môn Cẩm Tú

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn, HE, TYT
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại
Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Đam Mỹ, Xuyên Không
(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Ngôn Tình, Võng Du, Xuyên Không, Nữ Cường
Gả Cho Tội Thần

Ngôn Tình, Xuyên Không
Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng, Mạt Thế, Mỹ Thực
Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám, Cổ Đại, Sủng, Mỹ Thực
Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Nhân Lộ Thành Thần

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hệ Thống
Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Nữ Cường, Mỹ Thực
Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Mạt Thế
Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Tiên Hiệp, Xuyên Không
Làm Nũng Với Đại Lão Tàn Tật

Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Tổng Tài, Mỹ Thực
C 8
Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, Tổng Tài
C 6
Thủ Vệ Cuối Cùng

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Phương Tây
Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Đam Mỹ, Xuyên Không
Quái Phi Thiên Hạ

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại
Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Hệ Thống
12 Nữ Thần

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Sắc, Xuyên Không
Thiên Mệnh Chi Lăng

Bách Hợp, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác

Đam Mỹ, Xuyên Không, Trinh Thám, Cổ Đại, Khác
Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp Năm Tuổi

Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, Tổng Tài
Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực

Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Dị Năng, Nữ Cường, Điền Văn
Liễu Bích Là Ta! Chính Ta!

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Dị Giới, Huyền Huyễn
Xuyên Thành Hotboy Trường Bị Ép Kinh Doanh

Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống