Xuyên Không Mới Cập Nhật

Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng
Pokemon Master

Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Nàng Là Vai Chính

Bách Hợp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống, Tổng Tài
Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh, Khác
Khi Tiểu Sư Muội Cầm Kịch Bản Tác Oai Tác Quái

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng, Hệ Thống
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng, HE
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Sủng
Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Tử Trạch Trọng Sinh

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước, Cổ Đại
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Vô Củ

Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Mỹ Thực
Nhân Thường

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh
Pokemon Dị Điểm

Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Việt Nam
Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Bách Hợp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hiện Đại, HE
Nông Kiều Có Phúc

Ngôn Tình, Điền Văn, Xuyên Không
Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, HE
Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, HE
Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng
Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60

Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Mỹ Thực, HE
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Sảng Văn Ta Bạo Hồng

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng, Hệ Thống
Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Xuyên Không, Hệ Thống
Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Ngôn Tình, Đô Thị, Quân Sự, Xuyên Không, Khác, Phương Tây, Sủng, Hiện Đại
Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện Mang Bụng Bầu Đi Lừa Người, Phải Làm Sao Đây?

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng
C 6
Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
[Harry Potter Đồng Nhân] Nghịch Lân

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây
Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Sủng, Hiện Đại, HE
Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Sau Khi Hoàn Tục Tôi Trở Thành Đỉnh Lưu Giới Giải Trí

Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng
C 9
Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Xuyên Không, Cổ Đại
Tiểu Idol Ngọt Ngào Đột Nhiên Xuất Hiện

Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Tổng Tài
C 6
Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Huyền Huyễn, Xuyên Không
Con Trai Gian Thần

Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại
[AllTakemichi] Xin lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Dị Giới, Xuyên Không, Khác