Xuyên Nhanh Mới Cập Nhật

Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, Nữ Phụ
Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Điền Văn, Phương Tây, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
[Xuyên Nhanh] Siêu Cấp Đại Não

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Cuộc Sống Của Nguyên Phối Pháo Hôi

Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Nhanh, Nữ Phụ, HE, TYT
Cứu Vớt Vai Ác Kia

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, HE
C 7
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Đam Mỹ, Hài Hước, Hiện Đại, Xuyên Nhanh, Sủng, Linh Dị, HE
Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hiện Đại, HE
Xuyên Nhanh Kí Chủ Là Đồ Tham Ăn

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Tiên Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Ngôn Tình, Đô Thị, Dị Giới, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh
Chung Tình - Quyết Tuyệt

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Tổng Tài
[Khoái Xuyên] Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Đam Mỹ, Ngược, Sủng, Xuyên Nhanh
Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Đam Mỹ, Khác, Sủng, Xuyên Nhanh, Hiện Đại, HE
Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Xuyên Nhanh] Đại Lão Lại Điên Rồi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Sủng, Xuyên Nhanh
Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Cổ Đại, Hiện Đại, HE
Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Đam Mỹ, Hài Hước, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Nhanh Mùa Xuân Của Cô Gái Hư Hỏng

Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Bạn Trai Luôn Thành Boss Phim Kinh Dị

Linh Dị, Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Nhanh
Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều, Cường Thế Sủng!

Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Tổng Tài, Hiện Đại, HE
1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác

Ngôn Tình, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Xuyên Nhanh
Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Ngôn Tình, Hài Hước, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​

Linh Dị, Đam Mỹ, Dị Năng, Sủng, Xuyên Nhanh
Kế Hoạch Nghịch Tập Của Nữ Chính

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Sắc, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại

Ngôn Tình, Nữ Cường, Sủng, Xuyên Nhanh
Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia

Nữ Cường, HE, Xuyên Nhanh
(Phần 2) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Ngôn Tình, Nữ Cường, Hài Hước, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược, Xuyên Nhanh