Xuyên Nhanh Full Mới Cập Nhật

1001 Cách Theo Đuổi Lão Công

Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Đam Mỹ, Cổ Đại, Xuyên Nhanh, Sủng, HE
Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Công Chiếm Vai Ác Đại Ma Vương

Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Nhanh
Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE, TYT
Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Đại Lão Ly Hôn

Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Sủng, Nữ Phụ, Hiện Đại
Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hôm Nay Mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác

Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Hiện Đại, HE
Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Hài Hước, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Bất Sát

Dị Giới, Hài Hước, Khác, Light Novel, Xuyên Nhanh
Hệ Thống Thu Gom Quả Phu

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Mau Xuyên] Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Nữ Cường, Xuyên Nhanh, Ngôn Tình, Hệ Thống, Sủng
(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Ngôn Tình, Nữ Cường, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh
Hoành Hành Ngang Ngược

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Mạt Thế, Ngược, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Xuyên Nhanh] Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Phương Tây, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, Sủng, Nữ Phụ, Cổ Đại, Hiện Đại, HE, TYT
Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Sủng, Xuyên Nhanh
Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Dị Năng, Nữ Cường, Cổ Đại, Phương Tây, Xuyên Nhanh
Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1

Đam Mỹ, Khác, Xuyên Nhanh
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Mạt Thế, Ngược, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Đam Mỹ, Xuyên Không, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
(Nữ Nam) Hoan Lạc

Ngôn Tình, Nữ Cường, Xuyên Nhanh
(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Dị Năng, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Quyển 1] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Ngôn Tình, Cổ Đại, Khác, Xuyên Nhanh, HE
[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Xuyên Nhanh
Sủng Phu - Quyết Tuyệt

Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hiện Đại, HE
[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Mạt Thế, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh
[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Truyện Teen, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Ngôn Tình, Ngược, Khác, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh
[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Mạt Thế, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Tổng Tài
(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Ngôn Tình, Nữ Cường, Hài Hước, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống