Xuyên Nhanh Full Mới Cập Nhật

(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Nữ Cường, Xuyên Nhanh, Ngôn Tình, Hệ Thống, Sủng
(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Ngôn Tình, Nữ Cường, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh
Hoành Hành Ngang Ngược

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Mạt Thế, Ngược, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Xuyên Nhanh] Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Phương Tây, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, Sủng, Nữ Phụ, Cổ Đại, Hiện Đại, HE, TYT
Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Sủng, Xuyên Nhanh
Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Dị Năng, Nữ Cường, Cổ Đại, Phương Tây, Xuyên Nhanh
Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1

Đam Mỹ, Khác, Xuyên Nhanh
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Mạt Thế, Ngược, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Đam Mỹ, Xuyên Không, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
(Nữ Nam) Hoan Lạc

Ngôn Tình, Nữ Cường, Xuyên Nhanh
(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Dị Năng, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Quyển 1] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Ngôn Tình, Cổ Đại, Khác, Xuyên Nhanh, HE
[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Xuyên Nhanh
Sủng Phu - Quyết Tuyệt

Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hiện Đại, HE
[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Mạt Thế, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh
[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Truyện Teen, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Ngôn Tình, Ngược, Khác, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh
[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Mạt Thế, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Tổng Tài
(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Ngôn Tình, Nữ Cường, Hài Hước, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Xuyên Nhanh, Tổng Tài
Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Đam Mỹ, Xuyên Không, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hài Hước, Xuyên Nhanh
Nguyên Phối Nghịch Tập

Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Đam Mỹ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Nhanh Chi Kiều Thê

Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Ngôn Tình, Bách Hợp, Hài Hước, Điền Văn, Xuyên Nhanh
Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không - Công Lược Nam Thần

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Đô Thị, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Đô Thị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Xuyên Nhanh, Hệ Thống