Thời Đại Vợ Đẹp

Thể loại: Ngọt, ngược ít, sinh tử văn, phúc hắc bác sĩ công, đáng yêu học sinh thụ, HE
Cặp đôi: YooSu, Yun Jae
Chuyển ngữ: blackrose

Giới Thiệu:

“Chú ơi~ Mông cháu đau~”

“Sao cơ? Mông đau?”
(Xem thêm)