Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Làm người yêu của tôi, Can

- Cậu định tỏ tình trước khi tôi chết sao, Tin?

- Làm người yêu của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.

- Nhưng mà tôi không đẹp,

- Tôi đã đẹp rồi nên không cần người yêu mình phải đẹp nữa,

- Nhưng tôi cũng không giàu,

- Tôi đã giàu rồi nên cũng không cần người yêu mình phải giàu nữa,

- Nhưng tôi lại còn ngốc!

- Tôi đủ thông minh để dùng cho cả hai!

- Tôi lại còn tham ăn!

- Tôi sẽ nuôi cậu cả đời này!

- Vậy thì được!

- Có một điều kiện, Tôi sẽ làm chồng.

- Vậy tôi sẽ được ăn hết kem trong quán đó chứ?

- Tất nhiên là được!

- Vậy thì cậu sẽ là chồng của tôi!====
(Xem thêm)