Thông tin truyện

Dị Thế Giới Đại Quân Phiệt

Dị Thế Giới Đại Quân Phiệt

Nguồn:

Trạng thái:

Trọn bộ - FULL
Dị Thế Giới Đại Quân Phiệt giới thiệu tóm tắt: www. uukanshu. com xuất ngũ binh Lưu Tiểu Sơn xuyên qua đến không vụ tinh, tỉnh lại phát hiện tự dẫn theo kinh doanh súng đạn hệ thống, dựa vào trong tay vô hạn nhiều súng đạn, từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao

Danh sách chương