Truyện Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!

Chương 7: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: V.O

Cố Nan Vong vô cảm đọc sách, Lục Vũ Phong chuyển cái ghế ngồi xuống bên cạnh Cố Nan Vong.

"Nan Vong, nói với anh chuyện này?"

Thật ra, sau khi Cố Nan Vong thi xong, cậu đã nhìn thấy Tô Ý Niệm đi tìm anh, nhưng lại nghe "Bá vương cuộc thi Olympic Toán" nói Tô Ý Niệm là bạn gái của Cố Nan Vong, cho nên cậu thật không rõ.

"Cái gì?"

"Chính là, anh còn nhớ lời thề của chúng ta không?"

Đó là một lời thề thời Trung học, đương nhiên anh nhớ được lời