Những Đứa Con Nhà Họ La

Thể loại:  Ngọt sủng, niên hạ, đoản văn, hiện đại, HE.
Số chương: 50 chương ngắn + 1 Phiên ngoại.
Chuyển ngữ: ~M~

Một câu chuyện xoay quanh gia đình họ La.

Đặc biệt gia đình này có năm người con.

Đứa lớn La Nhất Hải

Đứa thứ hai La Nhị Hà.

Đứa thứ ba La Tam Giang.

Đứa thứ tư La Tiểu Hồ

Còn có một đứa, tên là Nhạc Nguy Nhiên.
(Xem thêm)