Nợ Em Một Lời Xin Lỗi

Mỗi người đều có những cách lựa chọn của riêng mình.

Cũng như cách cậu ấy chọn lựa lại là im lặng bỏ mặc tôi.. 

Tôi đâu còn cách nào khác.. 

Vì cậu ấy đã quyết tâm để tôi phải từ bỏ như vậy mà..

Mặc kệ tôi đau đến thế nào..:)

Thật lòng xin lỗi cậu, rất nhiều..
(Xem thêm)