Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ

Motip: Bị phản bội, xuyên không

Truyện có H (sắc), NP, cân nhắc trước khi đọc. Hài, có chút khoa huyễn.
(Xem thêm)