Thông tin truyện

Phòng Khám Tâm Lý 419

Phòng Khám Tâm Lý 419

Tác giả:

Nguồn:

vanthulau.wordpress.com

Trạng thái:

Trọn bộ - FULL
Editor:  Lăng Nhi
Beta: Tử Ngạn
Thể loại: Hiện đại đô thị, đoản, hỗ công, 3p cao H

Lam Bạch lại bị dạy dỗ thành yêu tinh, cho nên hắn đã mở ra phòng khám tâm lý, tên gọi phòng khám tâm lý 419…….