Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 37-2: Một nhà các người, từ cha mẹ tới con cái, là một đám lừa đảo (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chúng ta đều là bạn già, Manh Manh cũng là đứa nhỏ mọi người nhìn lớn lên, từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, so với đứa con này của tôi thì hơn nhiều lắm. Có đứa con dâu như vậy giúp tôi quản giáo Thiên Hạnh, là phúc khí của tôi, cũng là phúc khí của Thiên Hạnh, càng là phúc khí của Chương gia, mong các vị ở đây có thể chúc phúc cho hai đứa nhỏ.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

image

image 1image 2

image 3image 4image 5

image 6

image 7image 8

image 9

image 10

image 11

image 12

image 13

image 14

image 15

image 16

image 17

image 18