[Tản Mạn] Tuổi Thanh Xuân

Gửi cho tuổi trẻ của chúng ta, hãy cố gắng trân trọng những điều tốt đẹp của thanh xuân.
(Xem thêm)