Tang Thế Tình Nhân

Thể loại : mạt thế, trọng sinh, phụ tử, niên thượng, nghịch thiên phúc hắc công X đơn luyến cường thụ, không gian tùy thân, sủng, ấm áp, thanh thủy văn, HE
Độ dài : 308 chương 5 quyển + 1 vài PN
Edit : Carly + Tiểu Tôm + Lucifer
Beta : Tiểu Thiên + Carly

Có thể trọng sinh, cậu vô cùng cao hứng, nhưng vì sao lại trở lại năm 16 tuổi mà cậu không hề muốn nhớ tới ?
Trở lại năm mười sáu tuổi vậy thì thôi đi, vì sao lại gặp phải tận thế?
Coi như gặp phải tận thế đi, cớ sao lại đi yêu một người ?
Yêu một người vậy thì thôi đi, vì sao người nọ cũng là nam nhân?
Yêu mến một nam nhân vậy thì thôi đi, vì sao con mẹ nó lại là đơn phương thầm mến ?
Đơn phương thầm mến cũng được đi, vì sao lại là người nọ…...

(Xem thêm)