Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

Thể loại: Hiện đại, HE, mất trí nhớ
Số chương: 63 chương
Người dịch: 无名♫ (VD)

Thế giới có bảy tỉ người.

Nhưng người bạn yêu chỉ có một.

Tình yêu trên thế gian này muôn hình muôn vẻ.

Nhưng tình yêu thuộc về mình, cũng chỉ có một mà thôi.
(Xem thêm)