Thông tin truyện

Chung Hỉ Tửu

Chung Hỉ Tửu

Nguồn:

Tác giả: Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm

Trạng thái:

Trọn bộ - FULL

"Trước nhà có gốc Kim Chung

Quanh năm nở rộ, hương nhạt bay xa.

Kim Chung bách niên thành người,

Tương ngộ bất ngữ, từ biệt vô ngôn."


Có nàng hoa yêu chờ đợi chàng thư sinh qua năm trăm năm...