Thông tin truyện

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Nguồn:

Truyện YY, Bạch Ngọc Sách

Trạng thái:

Đang ra
Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.

Danh sách chương