Thông tin truyện

Viện Điều Dưỡng Đồng Xanh

Viện Điều Dưỡng Đồng Xanh

Nguồn:

Wattpad.com/user/aminta811

Trạng thái:

Trọn bộ - FULL
Thể loại: Đam mỹ, tuyển tập truyện ngắn, cận đại, hiện đại, ngược, phương Tây, 18+...
Tình trạng edit:...
Edit: Aminta.

Tóm tắt một câu: Có thể trong lòng mỗi người đều tồn tại một chốn bình yên và hòa hợp khi về già như viện điều dưỡng.

Văn án

Có một viện điều dưỡng ở một chốn cách biệt với đô thị, rất yên ả và nên thơ chốn núi rừng.

Và trong đó chính là những câu chuyện của bệnh nhân, mỗi người lại là một câu chuyện, sau đó họ dần đi vào những câu chuyện của nhau, trở thành một nhân vật trong đó

Mỗi câu chuyện độc lập nhau, có nhân vật chính riêng, trình tự đọc có thể không theo thứ tự.