Thông tin truyện

Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Nguồn:

Truyện YY

Trạng thái:

Đang ra
Giới thiệu

Một vị diện tên là Thiên Phú, nơi mà cũng như bao thế giới tu luyện khác, mọi người ở đây đều mong mỏi trở thành cường giả và dĩ nhiên kẻ mạnh luôn luôn được tôn sùng.

Có điều, ở đây có thể nói con đường tu luyện rất đa dạng, mà 36 đại lục trải dài trên đại dương vô tận dưới sự phù hộ, che chở từ 36 vị thần, mọi người trên đảo đều có thể dựa vào thiên phú của bản thân để tu hành.

Con đường đến đại đạo trải rộng, mọi người đều tích cực gom góp sức mạnh, đi săn bắt yêu thú, phong phú thêm kĩ năng...

Cảnh Giới Trong Truyện:

1Lv đến 10Lv Thiên Phú Giả
11Lv đến 20Lv Thiên Phú Sư
21Lv đến 30Lv Đại Thiên Phú Sư
31Lv đến 40Lv Thiên Phú Vương
41Lv đến 50Lv Thiên Phú Đế
51Lv đến 60 Đại Thiên Phú Đế
61Lv đến 70Lv Thiên Phú Thánh
71Lv đến 80Lv Thiên Phú Tổ
81Lv đến 90 Đại Thiên Phú Tổ
90lv đến 98Lv Chuyển Cảnh Thiên Phú Tiên
99Lv Bán Thiên Phú Tiên
100Lv Thiên Phú Thiên

Công Pháp, Đan Dược, Pháp Khí cấp bậc: Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Vương, Thánh, Đế, Tổ, Tiên, Vô Hạn ( thay cho các công pháp phía trên Tiên Cấp)

Sẽ có 4 giai phân chia cấp bậc trong cùng cấp là: Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm, Cực Phẩm ( ví dụ: Hạ Phẩm Hoàng Cấp Công Pháp sẽ "Yếu Hơn" Trung Phẩm Hoàng Cấp Công Pháp tương tự vậy với đan dược và pháp khí)

Thiên Phú Yêu Thú sẽ chia ra từ Nhất cho đến Thập Nhị Cấp, tương ứng Với 12 cảnh giới của Thiên Phú tu sĩ...

Danh sách chương