Đam Mỹ Sắc Mới Cập Nhật

Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại
Kết Mộng Xuân

Sắc, Đam Mỹ
[Nghị Phàm Phong Thuận] Nhất Vẫn Định Thân

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, ABO, HE
Ra Vẻ Đạo Mạo

Sắc, Đam Mỹ
Ly Kinh

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn, Hiện Đại
C 1
Bao Nuôi (Bao Dưỡng)

Sắc, Đam Mỹ, Sủng, Tổng Tài, HE
Tình Yêu Thôn Quê

Sắc, Đam Mỹ, HE
Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
[Vong Tiện] Quy Túc

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, HE
[Đam Mỹ] Hòa Thân

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng
Ta Đau!

Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn
Vọng Thần Hoa

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE
Bảo Mẫu Nhỏ Của Lý Tiên Sinh

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE
Tinh Tinh Vơ Nguyệt

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Đoản Văn, HE
Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Sắc, Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn, Tổng Tài, Hiện Đại, HE
C 7
[Lăng Việt] From Hands To Heart

Sắc, Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn, HE
C 8
Ve Sầu Mùa Thu

Sắc, Đam Mỹ, HE
Tây Môn Khánh Và Võ Đại Lang

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, HE
Hoan Hỉ Phật

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại
Cuộc Sống Tính Nô Của Tiểu Hoàng Đế

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Đoản Văn, HE
C 3
Cường Bách

Sắc, Đam Mỹ
Công Khai Xử Tội

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn, HE
C 8
Chiếm Núi Làm Vua

Sắc, Đam Mỹ
Tù Với Biển Sâu

Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
C 7
Top Top

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại
Em Có Thể Đừng Đánh Gãy Chân Anh Không

Đam Mỹ, Sắc, HE
C 5
Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm

Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, HE
[Vong Tiện] Ngự Kiếm Tiêu Dao

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, ABO, HE
Bà Xã, Ôm Một Cái

Dị Giới, Sắc, Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn
C 6
Không Ngờ Tôi Lại Thành Ra Như Thế Này

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
C 9
Chú Nhỏ Yêu Dấu

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
Chuối & Chanh

Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn
C 1
Mỗi Ngày Đều Bị Hamster Nhà Mình Thay Phiên Nhau Thao

Sắc, Đam Mỹ, Hiện Đại, Đoản Văn
C 5