Bách Hợp Mới Cập Nhật

Dưỡng Nữ Vi Hoạn

Đô Thị, Bách Hợp, Ngược, Khác
Đồng Học Không Làm Yêu

Đô Thị, Bách Hợp, Trọng Sinh
Người Chơi Mời Vào Chỗ

Linh Dị, Bách Hợp, Trọng Sinh, Hệ Thống
Thừa Cơ Mà Nhập

Bách Hợp, Ngược
Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Dị Giới, Bách Hợp, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại
Thần Hôn (Sớm Chiều)

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Cấm Động Tâm

Bách Hợp, Sủng
Điện Quang Ảo Ảnh

Đô Thị, Bách Hợp
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Đô Thị, Bách Hợp, Sủng, Tổng Tài
Tử Trạch Trọng Sinh

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Bách Hợp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hiện Đại, HE
Loạn Nhịp Vì Người

Bách Hợp
Quãng Đời Còn Lại Một Tòa Thành

Bách Hợp, Ngược
Biệt Lai Hữu Dạng

Bách Hợp, Ngược, HE
Hòa Li Được Chưa?

Bách Hợp, Hài Hước, Cổ Đại
Cùng Quân Duyên

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cổ Đại
[Bách Hợp/GL] Hiệp Khách Hành

Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Cổ Đại
Cầu Mà Không Được

Bách Hợp, Nữ Cường, Tổng Tài
Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Bách Hợp, Sủng
Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Bách Hợp, Trọng Sinh, Sủng, HE
Mơ Ước Đã Lâu

Bách Hợp
Tần Tấn Chi Hảo

Lịch Sử, Bách Hợp, Điền Văn, Sủng, HE
Ta Cướp Nữ Chủ Từ Tay Nam Chủ!

Bách Hợp
Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Bách Hợp
Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam

Tiên Hiệp, Bách Hợp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
C 9
Sau Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương

Sắc, Bách Hợp
Cạm Bẫy Ôn Nhu

Bách Hợp, Trọng Sinh
Năm Tháng Không Từ Bỏ

Bách Hợp, Trọng Sinh, Ngược, Tổng Tài
Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha

Bách Hợp, Xuyên Không
Thiên Mệnh Chi Lăng

Bách Hợp, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Kính Vị Tình Thương

Bách Hợp, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược, HE
[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Bách Hợp, Cổ Đại
Lực Hấp Dẫn

Bách Hợp, Ngược
Hợp Cửu Bất Phân

Bách Hợp, Sủng