Cổ Đại Mới Cập Nhật

Quái Phi Thiên Hạ

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại
Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại
Cảnh Tú Nông Nữ Nhặt Cái Tướng Quân Hảo Làm Ruộng

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng
Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang

Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng
Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Linh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Lạn Kha Kỳ Duyên

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Đệ Nhất Kiếm Thần

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Gia Đấu, Cổ Đại
Độ Ách

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại
Cùng Quân Duyên

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cổ Đại
Vương Quốc Huyết Mạch

Huyền Huyễn, Cổ Đại, Khác, Phương Tây
Thiên Vận Quý Nữ Chi Hàn Môn Cẩm Tú

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn, HE, TYT
Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Tổng Tài
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại
Sư Thuyết

Bách Hợp, Cổ Đại
Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam Chủ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Cổ Đại, Phương Tây, Hệ Thống
C 6
Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Mạt Thế, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Linh Dị, Đam Mỹ, Trinh Thám, Cổ Đại, Sủng
[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược
Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám, Cổ Đại, Sủng, Mỹ Thực
Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống
Hoàng Thành Có Bảo Châu

Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại
Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
(Quyển 1) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Ngôn Tình, Cổ Đại
Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Việt Nam
Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Ngôn Tình, Lịch Sử, Trọng Sinh, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại
Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Đông Phương, Cổ Đại
Thượng Cổ

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại
Chung Tình - Quyết Tuyệt

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Tổng Tài
[Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Dao] Liễm Phương

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE