Cổ Đại Mới Cập Nhật

Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Thú Thần Quyết

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Đông Phương, Cổ Đại
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
[Tiễn Độc] Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Luân Hồi Thương Đế

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đông Phương, Cổ Đại
Đệ Nhất Đế Quốc

Xuyên Không, Cổ Đại, Việt Nam
Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Bạch Thước Thượng Thần

Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt

Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, Cổ Đại, Hiện Đại, HE
Không Phụ Thê Duyên

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng, HE
Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE
Cứu Vớt Vai Ác Kia

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, HE
Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Dị Giới, Bách Hợp, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại
Thần Hôn (Sớm Chiều)

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
[Vong Tiện] Tựu Thị Giá Dạng

Đam Mỹ, Cổ Đại
Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại
Đoạt Thế Tranh Thiên

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Đông Phương, Cổ Đại
Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại
Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Sủng
Kiếm Chủ Bát Hoang

Tiên Hiệp, Cổ Đại, TYT
Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng
[Vong Tiện] Trở Về Thuở Ban Đầu

Đam Mỹ, Cổ Đại
Tử Trạch Trọng Sinh

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng, Mỹ Thực
Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Tiên Hiệp, Cổ Đại, Hệ Thống
[Tấn Thư/Ôn Chu][ABO] Quy Khứ Lai Hề

Đam Mỹ, Cổ Đại, ABO
Bốn Lần Gả

Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, HE, TYT
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái

Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại, Khác, Sủng
Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết

Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước
[Nghị Phàm Phong Thuận] Nhất Vẫn Định Thân

Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, ABO, HE