Cung Đấu Mới Cập Nhật

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Không Phụ Thê Duyên

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng, HE
Thần Hôn (Sớm Chiều)

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Hoàng Hậu Đừng Đi

Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Khác, Sủng
Hoa Lê Rơi Rụng Hội Tụ Nơi Nào

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược
Thiên Mệnh Chi Lăng

Bách Hợp, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Kính Vị Tình Thương

Bách Hợp, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược, HE
Tiểu Thê Bảo

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại
[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Sắc, Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại
Yên Hoa Nhất Mộng

Bách Hợp, Cung Đấu, Cổ Đại, Khác
Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ

Bách Hợp, Cung Đấu, Hài Hước
Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược, Khác
Bắt Rồng Làm Hậu

Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược, HE
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại
Ta Trao Cuộc Đời Mình Cho Bạo Chúa

Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh
[BHTT] Thiên Kiêu

Bách Hợp, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Hệ Thống
Trạm Thị Vương Triều

Huyền Huyễn, Bách Hợp, Cung Đấu, Khác
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
Đích Phi Sách

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Đế Vương Sủng: Sát Vương

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Khác, Sủng
Nhân Duyên Tiền Định

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại
Lang Hậu Truyền Kì

Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại, Cung Đấu
Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Bách Hợp, Cung Đấu, Ngược, HE
Hoàng Đấu Chi Đích Nữ Mưu Cung

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Khác
Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Khác, Sủng
Hoạn Phi Hoàn Triều

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại
(12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Khác, Sủng
Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại
Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Cung Đấu, Nữ Cường, Khác
Chấp Niệm Tam Sinh

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược, Nữ Phụ, Sủng, HE
Hậu Cung Như Ý Truyện

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược, SE
Thái Hậu Xuyên! Thế Giới Hiện Đại, Ta Tới Đây!

Đô Thị, Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước
Đời Đời Trung Lương

Cung Đấu, Cổ Đại
C 5
Đế Hoàng Thư

Ngôn Tình, Cổ Đại, Cung Đấu, HE