Cung Đấu Mới Cập Nhật

Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Ngôn Tình, Lịch Sử, Trọng Sinh, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Thiên Mệnh Chi Lăng

Bách Hợp, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Cung Đấu, Nữ Cường, Khác
Đế Hoàng Thư

Ngôn Tình, Cổ Đại, Cung Đấu, HE
Đích Phi Sách

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Chấp Niệm Nhất Sinh

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược
Thần Hôn (Sớm Chiều)

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
C 8
Hoàng Đấu Chi Đích Nữ Mưu Cung

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Khác
Trưởng Công Chúa

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại
Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng, HE
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Đam Mỹ, Xuyên Không, Quan Trường, Cung Đấu
Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ

Bách Hợp, Cung Đấu, Hài Hước
Thanh Cung Sủng Phi

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Hoàng Hậu Trọng Sinh Sổ Tay

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại
Trọng Sinh Chi Cùng Quân

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại
Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại
Đại Đường Minh Nguyệt

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại
Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Kiều Nữ Lâm Gia

Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Gia Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
Nịnh Thần Ăn Chơi Trác Táng: Hoàng Thượng Không Thể Được

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng
Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Huyền Huyễn, Cung Đấu, Hài Hước, Mạt Thế, Sủng
Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại
Phế Hậu Xoay Người Ký

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại
[Diên Hy Công Lược] Nhĩ Tình Trùng Sinh

Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, HE
Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại
Họa Đường Xuân

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại
Tung Hoành Cổ Đại

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng
Lui Lui Lui Lui Ra

Ngôn Tình, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại
Thiên Hạ Vì Người Mà Tịch Mịch

Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại