Dị Năng Mới Cập Nhật

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước, Cổ Đại
Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Ngôn Tình, Dị Năng, Hài Hước, Nữ Phụ, Hệ Thống
Mạt Thế Chi Ôn Dao

Huyền Huyễn, Dị Năng, Mạt Thế
Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Dị Năng, Sủng
[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

Ngôn Tình, Dị Năng, Điền Văn, Khác
Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Đam Mỹ, Dị Năng, Sủng
C 9
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Mạt Thế
VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng
Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Linh Dị, Đam Mỹ, Dị Năng, Hệ Thống
Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Dị Năng, Nữ Cường, Cổ Đại, Khác, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn
Mệnh Danh Thuật Của Đêm

Huyền Huyễn, Dị Năng
Mỹ Nhân Sao Chổi

Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng
Hoàn Lam Anh

Dị Năng, Mạt Thế, Khác, Hệ Thống
Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước, Hiện Đại, Sủng, HE
Người Chơi Hung Mãnh

Đô Thị, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Dị Năng
Thập Niên 70: Gia Đình Cực Phẩm

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường, Gia Đấu, Điền Văn, Sủng
Bị Đánh Liền Mạnh Lên

Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng, Hài Hước, Cổ Đại
Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Nữ Cường, Mỹ Thực
Khi Tận Thế Giáng Lâm

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Mạt Thế, Nữ Phụ
[Tống Anh Mỹ] Let's Go, Pikachu!

Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng, Phương Tây, Hệ Thống
Không Tin Tà

Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Dị Năng, Hiện Đại, HE
Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Hệ Thống
Ngoài Hiện Thực

Đô Thị, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Dị Năng
Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Linh Dị, Đam Mỹ, Dị Năng, Sủng
Thập Niên 70: An Bảo Đoàn Sủng

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Điền Văn, Sủng
Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường, Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Sủng
Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Tiên Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng
[OLN] The Lord

Dị Giới, Trọng Sinh, Dị Năng, Khác
Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám, Dị Năng, Cổ Đại, Mỹ Thực
Mèo Nhà Tang Thi Vương

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Điền Văn, Mạt Thế, Sủng
Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Ngôn Tình, Đô Thị, Quân Sự, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường, Gia Đấu, Khác
Vẫn Mãi Bên Em

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Mạt Thế, Khác
Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Ngôn Tình, Linh Dị, Dị Năng
Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Cung Đấu, Nữ Cường, Khác
Cô Thôn Nữ Bưu Hãn

Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Cổ Đại
C 5