Kiếm Hiệp Mới Cập Nhật

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Linh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam Chủ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Cổ Đại, Phương Tây, Hệ Thống
C 6
Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn
Ta Là Vua Giác Đấu

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống
Nhân Tổ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Sắc
Nữ Thần Bổ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Hệ Thống
Tục Lạt Giang Hồ

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại
Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
Nàng Đến Từ Dao Quang

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng
Công Tử Mị Tình

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng
Ma Nữ Nghê Thường

Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại
Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại
Dục Tu Ký

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại
Cầu Bại

Kiếm Hiệp, Khác
Nắm Giữ Quyền Thần

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Trọng Sinh
Cẩn Nhiên Ký

Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng
Tiên Võ Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Hài Hước
Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hệ Thống
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Lịch Sử, Nữ Cường, Cổ Đại
Quỷ Y Thập Tam

Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Cổ Đại
Ma Tước Tướng Quân

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Cổ Đại
Manh Sư Tại Thượng Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Sủng
Hồng Hoang: Ta Muốn Làm Nhân Hoàng

Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Cổ Đại
Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không
[Quyển 2] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Truyện Teen, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Dị Năng, Mạt Thế, Xuyên Nhanh
Tam Hoàng Gia Trang

Kiếm Hiệp, Việt Nam
Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không
Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại
Băng Thanh Truyện

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại
C 4
Sư Tôn Đừng Tới Đây

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược, Sủng
[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Truyện Teen, Cổ Đại, Mạt Thế, Khác, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại