Nữ Phụ Mới Cập Nhật

Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện Mang Bụng Bầu Đi Lừa Người, Phải Làm Sao Đây?

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng
C 8
Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ
Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Ngôn Tình, Dị Năng, Hài Hước, Nữ Phụ, Hệ Thống
Cuộc Sống Của Nguyên Phối Pháo Hôi

Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Nhanh, Nữ Phụ, HE, TYT
Duyên Phận Trời Định

Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ
Hành Trình Lật Xe Của Diễn Tinh Nữ Xứng

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Sắc, Hài Hước, Phương Tây, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Sảng Văn Ta Bạo Hồng

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng, Hệ Thống
Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Ngôn Tình, Nữ Cường, Khác, Nữ Phụ
Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Nữ Phụ, Sủng
Khi Tận Thế Giáng Lâm

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Mạt Thế, Nữ Phụ
Khi Tiểu Sư Muội Cầm Kịch Bản Tác Oai Tác Quái

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng, Hệ Thống
Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Sủng, Hiện Đại, HE
Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
(Nữ Phụ Văn) Cốt Truyện Đã Tan Vỡ

Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Khác, Nữ Phụ, Sủng
Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Tổng Tài
Sau Khi Xuyên Thành Băng Sơn Nữ Xứng

Bách Hợp, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Mary Sue

Ngôn Tình, Nữ Phụ, Sủng, Hiện Đại, HE
Xuyên Thành Nữ Phụ Đơn Thuần Xinh Đẹp Trong Ngôn Tình

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng
Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, HE
Ta Trao Cuộc Đời Mình Cho Bạo Chúa

Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh
Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi

Ngôn Tình, Hài Hước, Nữ Phụ
Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ tỷ Của Nam Chính

Ngôn Tình, Truyện Teen, Nữ Phụ
Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Dị Năng, Nữ Cường, Cổ Đại, Khác, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Ngôn Tình, Nữ Phụ, Hiện Đại, HE
Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng
Cá Khô Xuyên Vào Tra Án Văn

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Xuyên Thành Mèo Cưng Của Vai Ác Ma Tôn

Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
C 7
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Ngôn Tình, Trọng Sinh, Khác, Nữ Phụ
Pháo Hôi Không Muốn Chết!

Huyền Huyễn, Nữ Cường, Điền Văn, Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Mẹ Của Nam Chính Ngược Văn

Ngôn Tình, Nữ Phụ
Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Nữ Phụ, Sủng
Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược, Nữ Phụ
C 7