Quân Sự Mới Cập Nhật

Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Đô Thị, Quân Sự
Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Ngôn Tình, Đô Thị, Quân Sự, Xuyên Không, Khác, Phương Tây, Sủng, Hiện Đại
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại
Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em

Ngôn Tình, Quân Sự, Khác, Sủng
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Hài Hước, Cổ Đại
Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Ngôn Tình, Đô Thị, Quân Sự, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường, Gia Đấu, Khác
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

Đô Thị, Dị Giới, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Thám Hiểm, Trọng Sinh, Dị Năng, Mạt Thế
Chiến Soái Tiêu Thanh

Đô Thị, Quân Sự
Biệt Kích Nơi Dị Giới

Dị Giới, Quân Sự, Trọng Sinh, Khác
Đại Thời Đại 1958

Quân Sự, Lịch Sử
Quân Gia Thần Bí Cực Kì Cưng Chiều Vợ Yêu

Ngôn Tình, Đô Thị, Quân Sự, Trọng Sinh, Nữ Cường, Sủng
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Ngôn Tình, Quân Sự, Ngược, Khác
Đông A Nông Sự

Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại
Quân Phu Khó Chiều

Ngôn Tình, Đô Thị, Quân Sự, Nữ Cường, Khác
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại
Vụ Án Cuối Cùng

Đô Thị, Quân Sự, Đam Mỹ, Trinh Thám
Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Dị Giới, Quân Sự, Xuyên Không
Ma Tước Tướng Quân

Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Cổ Đại
Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

Ngôn Tình, Đô Thị, Quân Sự, Nữ Cường, Khác, Sủng
Vô Địch Tiên Triều

Huyền Huyễn, Quân Sự
Chiến Thần Xuất Kích

Ngôn Tình, Đô Thị, Quân Sự
Hệ Thống Huyết Tộc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Quân Sự, Dị Năng, Hệ Thống
Cực Phẩm Hôn Quân

Quân Sự, Lịch Sử, Trọng Sinh, Khác
Bắc Tống Nhàn Vương

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Quan Trường, Cổ Đại
Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo

Quân Sự, Lịch Sử, Đam Mỹ
Bình Tĩnh Đừng Nóng

Đô Thị, Quân Sự
C 8
Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh
Trở Về Đời Thanh

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại
Tùng Hoa

Huyền Huyễn, Quân Sự, Khác
Đại Quốc Tặc

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
Ngược Về Thời Minh

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại
Phượng Hí Cửu Thiên

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Quân Sự, Dị Năng, Cổ Đại
Lĩnh Nam Ký

Dị Giới, Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại
Quân Vương Ngự Nữ

Quân Sự, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại