Tiên Hiệp Mới Cập Nhật

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Linh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại
Lạn Kha Kỳ Duyên

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Độ Ách

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại
Hồng Hoang Quan Hệ Hộ

Tiên Hiệp
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam Chủ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Cổ Đại, Phương Tây, Hệ Thống
C 6
[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y

Tiên Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược
Đế Cuồng

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Tiên Hiệp
Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Tiên Hiệp, Xuyên Không
Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn
Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Việt Nam
Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Đông Phương, Cổ Đại
12 Nữ Thần

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Sắc, Xuyên Không
Thượng Cổ

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại
[Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Dao] Liễm Phương

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE
Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Ta Là Vua Giác Đấu

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống
Nhân Tổ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Hàn Thiên Ký

Tiên Hiệp
VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng
Ta Là Hàn Vũ Thiên

Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Sắc
Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Linh Dị, Xuyên Không, Trọng Sinh
Kinh Thiên

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Tiên Hiệp, Bách Hợp, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại
Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại
Một Mình Ta Mỹ Lệ

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE
Nữ Thần Bổ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Hệ Thống
Mạc Cầu Tiên Duyên

Tiên Hiệp
Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, HE
C 8
Lam

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
[Ma Đạo Tổ Sư] Hàm Quan Trấn Di Lăng

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, HE
Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, HE
Dược Môn Tiên Y

Tiên Hiệp, Ngôn Tình