Tiên Hiệp Mới Cập Nhật

Thú Thần Quyết

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Đông Phương, Cổ Đại
Vạn Tự Phá Thiên

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh
Luân Hồi Thương Đế

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đông Phương, Cổ Đại
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại, Khác, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Huyết Thần Lộ

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Năng
Đoạt Thế Tranh Thiên

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Đông Phương, Cổ Đại
Nhân Thường

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh
Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Kiếm Chủ Bát Hoang

Tiên Hiệp, Cổ Đại, TYT
Tử Trạch Trọng Sinh

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Tiên Hiệp, Cổ Đại, Hệ Thống
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Tiên Hiệp
Gả Ma

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, HE
Tống Tiên Hành

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Hàn Thiên Ký

Tiên Hiệp
Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Việt Nam
Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, HE
C 7
Ngộ Trường Sinh

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, HE
Lạn Kha Kì Duyên

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại
Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Hài Tử Của Ta

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Hệ Thống
C 9
VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng
Hàng Ngày Tu Tiên

Tiên Hiệp, Xuyên Không
Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam

Tiên Hiệp, Bách Hợp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng
C 9
Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Sắc, Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Chiến Tuyệt Vô Song

Tiên Hiệp, Linh Dị, Hài Hước
Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Hệ Thống
Bản Tôn Không Vui

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE
[Vong Tiện] Mãn Bàn Toàn Thắng

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại
Ta Là Hàn Vũ Thiên

Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng, HE
Nghe Nói Ta Sẽ Chết Trên Tay Nàng

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại, HE
Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Một Mình Ta Mỹ Lệ

Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE
Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại
Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Giữa Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Người

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Ngược, Sủng