Xuyên Không Mới Cập Nhật

Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Ngược, Sủng
Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện Mang Bụng Bầu Đi Lừa Người, Phải Làm Sao Đây?

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng
C 8
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Xuyên Thành Cha Của Nam Chủ

Đam Mỹ, Xuyên Không, Hiện Đại, HE
Boss Game Kinh Dị Luôn

Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trinh Thám, Hài Hước
Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đổ Đại

Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Hiện Đại, HE
Đệ Nhất Đế Quốc

Xuyên Không, Cổ Đại, Việt Nam
Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ
Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng, Hiện Đại
[MCU/616] Tụi Này Còn Lâu Mới Cẩu Huyết Như Vậy

Đam Mỹ, Xuyên Không, Phương Tây, Đoản Văn
Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Dị Giới, Bách Hợp, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại
Nữ Ngụ Trù Trọng Sinh

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Mỹ Thực, Hiện Đại, HE
Pokemon Dị Điểm

Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Việt Nam
[Harry Potter Đồng Nhân] Nghịch Lân

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây
Nông Kiều Có Phúc

Ngôn Tình, Điền Văn, Xuyên Không
Nhân Thường

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh
Tinh Tế Linh Trù Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày

Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, Hệ Thống, Mỹ Thực, HE
Thầy Giáo Đến Rồi!

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh
Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng
Cùng Trời Với Thú

Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Trọng Sinh
Tử Trạch Trọng Sinh

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Xuyên Nhanh
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng, Mỹ Thực
Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Bách Hợp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hiện Đại, HE
Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng
Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Sủng
Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Xuyên Không, Hệ Thống
Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái

Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại, Khác, Sủng
Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết

Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước
Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử của Ngươi?

Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Khác, Sủng
Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài

Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, HE
Thế Thân Ông Nội Ngươi Ta Xuyên Đã Trở Lại

Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Hiện Đại, HE
C 9
Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Huyền Huyễn, Xuyên Không
Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60

Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Mỹ Thực, HE
Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, Tổng Tài, ABO